Saznajte više o nama

Saznajte više o nama

Saznajte više o nama

09.03.2022 by GoToAdria

GoToAdria je turisticka agencija sa sjedištem u Makarskoj. Sa više od 15 godina iskustva stvorili smo čvrstu vezu sa našim klijentim i partnerima.
Osluškivajući klijente filtrirali smo našu ponudu i nastavili suradnju samo sa najboljim smještajnim jedinicama.
Dobrodošli i ugodan vam boravak! (:

Vincere Simul d.o.o.
Sjedište: Put Makra 87, 21000 Makarska
OIB: 47275728598
ID CODE: HR-AB-21-060280290
email: info@gotoadria.com
Tel: 091 787 0030

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije: Ministarstvo turizma, Sektor turističke inspekcije za Splitsko Dalmatinsku županiju: Područna jedinica Split, Mike Tripala 6, 21000 Split, tel. 021 444 520

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno č. 10, st. 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09, 133/09, 78/12, 56/13 i 41/14, 110/15) obaviještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu naših proizvoda ili usluga mogu dostaviti poštom u pisanom obliku na adresu sjedišta ili putem emaila:

Vincere Simul d.o.o
Put Makra 87
21300 Makarska
E-mail: info@gotoadria.com

Uz prigovor molimo dostavite ime, prezime i adresu, kako bismo vam u roku od 8 dana mogli uputiti pismeni odgovor na vašu pritužbi, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete i vaše zadovoljstvo.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Putnička agencija GoToAdria (Vincere Simul d.o.o), njezini djelatnici i poslovni partneri obvezni su zakonski čuvati privatnost svojih korisnika. Sve osobne podatke dostavljene od strane korisnika putnička agencija dostavlja trećim osobama isključivo radi dobivanja što brže i potpunije informacije vezane za korisnikov upit. Trećim osobama smatraju se partneri agencije koji su neophodni za izradu i /ili realizaciju tražene poslovne ponude.

Tražite najbolju ponudu?

Ostavite nam mail i GotoAdria stručnjaci javit će vam se u sljedećih 15 minuta!