Find Out More About Us

Find Out More About Us

Find Out More About Us

09.03.2022 by GoToAdria

GoToAdria is a Travel agency located in Makarska / Croatia. With more than 15 years of experience we built strong connections with our clients and partners.
Listening to our clients we have filtrated our offer and kept only the best units to work with.
Welcome and have a nice stay! (:

Vincere Simul d.o.o.
Sjedište: Put Makra 87, 21000 Makarska
OIB: 47275728598
ID CODE: HR-AB-21-060280290
email: info@gotoadria.com
Tel: 091 787 0030

At the point when you must drag each visitor of yours to the amusement zone, definitely this one could assist you with doing that. Here every individual composes two certainties and one lie on a piece of paper. Turn by turn, the members go to useful site with regards to arbitrarily lying about themselves, and the others need to figure the falsehood. It is a fun and engaging method for knowing fascinating things about others. All set to have the get-together at this point? Then, at that point, let the party start!


Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije: Ministarstvo turizma, Sektor turističke inspekcije za Splitsko Dalmatinsku županiju: Područna jedinica Split, Mike Tripala 6, 21000 Split, tel. 021 444 520

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno č. 10, st. 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09, 133/09, 78/12, 56/13 i 41/14, 110/15) obaviještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu naših proizvoda ili usluga mogu dostaviti poštom u pisanom obliku na adresu sjedišta ili putem emaila:

Vincere Simul d.o.o
Put Makra 87
21300 Makarska
E-mail: info@gotoadria.com

Uz prigovor molimo dostavite ime, prezime i adresu, kako bismo vam u roku od 8 dana mogli uputiti pismeni odgovor na vašu pritužbi, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete i vaše zadovoljstvo.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Putnička agencija GoToAdria (Vincere Simul d.o.o), njezini djelatnici i poslovni partneri obvezni su zakonski čuvati privatnost svojih korisnika. Sve osobne podatke dostavljene od strane korisnika putnička agencija dostavlja trećim osobama isključivo radi dobivanja što brže i potpunije informacije vezane za korisnikov upit. Trećim osobama smatraju se partneri agencije koji su neophodni za izradu i /ili realizaciju tražene poslovne ponude.

 
 
 
 

Looking for the best offer?

Leave us a mail and GotoAdria experts will get back to you in the next 15 minutes!